Bilder ögonlocksplastiker (övre eller undre)

Före/Efter Övre ögonlocksplastik


Före/Efter Övre ögonlocksplastik


Före/Efter Övre ögonlocksplastik


Före/Efter Övre ögonlocksplastik


Före/Efter Övre ögonlocksplastik


Före/Efter Övre ögonlocksplastik


 

Före/Efter Övre ögonlocksplastik


Före/Efter Övre ögonlocksplastik


Före/Efter Övre ögonlocksplastik


Före/Efter Övre ögonlocksplastik


Före/Efter Undre ögonlocksplastik (2v efter op)


Före/Efter Undre ögonlocksplastik