Bilder bröstreduktionsplastik

Före/Efter bröstreduktionsplastik (750 gram vävnad borttagen) samt åtgärd av vävnad i armhålor


Före/Efter bröstreduktionsplastik (300 gram vävnad borttagen) -efterbilden tagen 1månad efter op


Före/Efter bröstreduktionsplastik (1045 gram vävnad borttagen)


Före/Efter bröstreduktionsplastik (580 gram vävnad borttagen) + assymmetri åtgärdad