Några länkar för mer information

 

 

Bröstförstoring - operation och mer detaljinformation

 Bröstförstoring är idag den vanligaste operationen och utvecklingen har gett bra metoder och material, vilka ger bra förutsättningar för säkra operationer med fina resultat. Implantat-tillverkarna har tagit fram otaliga valmöjligheter, vilket kan göra det svårt för dig att veta vad som passar dig bäst. Här kan vi som erfarna plastikkirurger ge goda råd och vägleda dig till ett bra beslut, för att få ett bra resultat vid din bröstförstoringsoperation. Ett allmänt välbefinnande hos kvinnan är ju nära förknippat med att hon är nöjd med sin byst och kropp. En bröstförstoring kan påtagligt förändra ditt utseende samt självförtroende, men ingen kirurg kan utlova att man får ett idealt resultat eller kan få andra människor att se på dig på ett helt annorlunda sätt bara pga ditt nya utseende. Förbättring är då viktigare än perfektion när man sätter sitt mål med sin bröstförstoring.

PROTESVAL

Ditt protesval vid bröstförstoring är helt individuellt och det är ditt mål/ önskan och vår professionalism som skall säkerställa att du blir nöjd efter en operation. Vi berättar alltid för vår patienter varför vi just bedömmer att vissa typer eller former av implantat passar bättre just i ditt fall. Det finns ett flertal olika protestyper och former att välja mellan. Plastikhuset har möjlighet att erbjuda olika typer, former, profiler och varianter på de implantat som används, varför vi använder oss av de bästa tillverkarna av proteser i världen (våra protestyper kommer från amerikanska Mentor- godkända av amerikanska läkemedelsverket - FDA) . En protestyp som passar en patient kan nämligen vara helt fel på en annan, därför är ofta inte bra att utgå från bilder på andra patienter när man själv skall välja proteser för sin egen bröstförstoring. En bild kan säga en hel del om hur bysten kan förändras vid en operation , men inte allt. Det finns två huvudtyper av proteser; de som är fyllda med silikon och de som har koksalt på insidan, medan höljet i bägge dessa implantat består av silikon. I dag har så gott som alla silikonproteser silikon av fastare typ som fyllning (=cohesive-gel, geléhallonproteser). Cohesive silikonet erbjuder en hel del fördelar gentemot koksaltproteserna i form av mjukare konsistens, som liknar naturlig bröstvävnad, mindre risk för veck och ojämnheter, bättre anpassning till bröstvävnad, mindre besvär vid träning och rörelser. Dock avgörs val av protes vid en bröstförstoring utifrån patientens förutsättningar, estetiska önskemål samt plastikkirurgens erfarenheter. Vanligen är dessa faktorer viktigare för patienter med lite egen bröstvävnad och svagt utvecklat underhudsfett, då det oftast är "madrasseringen" över en protes som avgör hur naturligt och mjukt bröstet kommer att bli vid en bröstförstoring med implantat. Det är viktigt att också förstå att man inte utifrån kan titta på ett bröst och därigenom "se" om det är förstorat med koksalt- eller silikonproteser.

Nackdel med silikonimplantat vid en bröstförstirng är vanligen att snittet blir lite längre och insättningsalternativen är färre. Då höljet runt proteserna i de flesta fall är av samma slag i de olika implantaten, kan man inte säga att det finns något påtaglig skillnad i hållbarhet mellan olika typer. Tillverkarna säger ca 15år och erfarenheten visar att det säkert kan vara längre än så. Det finns inget som tyder på att cohesive implantat måste bytas oftare än koksaltimplantat. Det kan dock vara svårare att diagnosticera en ruptur efter en bröstförstoring med cohesivproteser då detta inte ger några synliga eller kännbara symptom, såvida inte den fria gelen irriterar bindvävskapseln runt om implantatet och därmed ger upphov till ärrbildning eller inflammationer och knutbildning. Utredning med ultraljud leder då till diagnosi dessa fall. Koksaltproteser däremot blir mindre till volymen eller helt tomma på kort tid och vätskan i dessa är ju vanlig kroppsvätska, som inte ger vävnadsreaktion och som kan tas omhand på ett naturligt sätt av kroppen.

Om man behöver byta ett implantat efter en bröstförstoring är detta vanligen en lindrigare och snabbare åtgärd jämfört med den initiala operationen samt konvalescensen. Vanligen kan det också bli något billigare än den första operationen, samtidigt som de flesta fabrikanter ger garanti med fri utbytesprotes vid spontana rupturer. Implantat finns i alla olika storlekar och former att erbjuda för en bröstförstoring med implantat.

PROTESVOLYM

Vanligast är volymer mellan 200-450 ml och medianvärdet ligger på ca 325 - 350 ml storlek på proteser vid bröstförstoring. Det är dock ett högst personligt och individuellt val för varje patient. Vid din konsultation får du placera implantat-atrapper i din Bh:n och därefter med top eller blus studera utseendet i spegel för att se hur det kan se ut efter bröstoperationen på just din kropp. Vanligen ser det lite större ut i spegeln på detta sätt än efter själva operationen, då man vid en operation fördelar ut volymen mer åt kanterna när implantaten kommer på plats. Volymen förändras inte vid operationen men pga ovan nämnda så minskar den utseende-mässiga storleken ca 10%. Det viktigaste vi gör vid en bedömning/ konsultation är att kontrollera kroppsbyggnad, tjocklek på underhudsfett samt bystbredd och befintlig bröstvävnad för att ge dig så bra resultat som möjligt. Den allmänt viktigaste parametern som avgör resultatet vid bröstförstoring är att det finns bra med vävnad ovanpå implantatet för att få bra "madrassering" och därmed ge mjuka konturer med naturlig byst som resultat. Viktigt är också att bedömma den hudpåse som du har runt bröstvävnaden. Det går att kompensera för ett litet häng på bysten med ett implantat, som då kan lyfta upp vårtgården och ge bättre projektion på bröstet.Ett alternativ i vissa fall kan vara att lägga protesen subglandulärt. En bröstförstoring kan dock i de flesta fall av måttligt till mer påtagligt häng inte kompensera hänget och då måste en samtidig bröstlyftsåtgärd utföras, annars kommer inte en naturlig bröstform att kunna åstadkommas.

Bröstförstoring med stora protesvolymer ökar risken för komplikationer samtidigt som implantatets kanter kommer att kunna bli mer påtagligt synliga. En för stor protes på en smal och tunn patient ger ofta tydlig kant vid övre bröstkanten, vilket i de flesta fall inte är önskvärt. Tyngden i bysten ökar ju samtidigt med risk för att få ryggproblem senare i livet. Ju större implantat som välj desto bredare blir vanligen bysten, vilket medför att bröstfåran måste sänkas nedåt med någon till flera cm. Om man sänker för mycket får bröstet onormal form. Därför bör man inte lägga in mer än ca 400-450ml:s storlekar vid en första bröstförstoringsoperation (ca 2-2,5 Bh-kupstorlekar större vanligen).

En bröstförstoring kan kompensera små sidoskillnader mellan brösten, men vissa skillnader mellan brösten kan också bli mer påtagliga pga att bysten "blåses upp" som en ballong, mer påtaglig skillnad ju mer volym man lägger in. På många bilder kan man se att ex. vårtgårdar börjar peka klart mer ut åt sidorna efter en bröstförstoring. Det är viktigt att förstå att detta är en fundamental, normal förändring som sker oberoende av kirurgens möjligheter att påverka, när bysten förstoras. Är vårtgårdarna lätt riktade åt något håll före operationen, blir de mer utåtriktade efteråt. Om bröstvårtorna sitter på lite olika höjd, så kommer de troligen att sitta än mer olika efter bröstoperationen.

PROTESENS YTA


Det finns två olika typer av yta på implantaten att välja inför en bröstförstoring. Texturerad yta (knottrig yta) eller slät yta. En protes är ett främmande föremål när det inopereras i kroppen och därför bildas det alltid en tunn bindvävskapsel runt implantaten. Denna kapsel kan ärra ihop precis som hud ärrar vid kirurgi och detta kan leda till så kallad kapselbildning (=kapselfibros, kapselkontraktur) som ger ett hårt, ömmande bröst som resultat. Texturerad yta antogs i början kunna minska denna risk, men vidare forskning har inte givit några övertygande bevis för detta. Att lägga implantaten under bröstmuskeln och att sen massera bysten vid regelbundna tillfällen ger enligt vår bedömning det bästa skyddet mot kapselbildnin efter en bröstförstoring. Texturerade proteser växer fast något hårdare i vävnaden och ger mer hårdhet än släta proteser, men de bör inte masseras. Viss ökad risk för infektion samt läckage finns troligen från texturerade proteser. De texturerade implantatens tendens att växa fast mot vävnaden kan också ge upphov till en annan vanlig risk, nämligen "rippling" (synliga ojämnheter i brösthuden), som är en orsak till att patienten inte alltid är fullt nöjd efter sin bröstförstoring med "knottriga" proteser. De släta implantaten upplevs vanligen som mer mjuka, följsamma, mindre risk för rippling, har inneboende anatomisk formanpassning och påverkar inte bröstet om de roterar runt i hålan. De kan masseras och har därför troligen mindre risk för kapselbildning, vilket gör att implantat med slät yta vanligen rekommenderas av oss vid en bröstförstoring och de släta är samtidigt klart vanligaste valet för en kund hos Plastikhuset i dagens för bröstförstoring.


PROTESFORM OCH PROFIL


Att hitta rätt storlek, implantatform (runda eller anatomiska/droppformade) samt profil ( low/ medium/ plus eller high profil) på implantatet vid en bröstförstoring är en professionell uppgift för våra plastikkirurger. som är vana att kombinera din kroppsbyggnad, bröstbredd, symmetri i bysten och bröstform till att få ett så naturligt och bra utseende som möjligt med valda proteser vid bröstoperationen. De runda proteserna är jämnt fördelade avseende volymen, som en slät bulle, medan anatomiska har volymen centrerad i den nedre delen av protesen. Den anatomiska varianten passar vanligen äldre patienter som helst vill ha volymen i nedre delen av bröstet och samtidigt vill undvika kanter eller mer volym i övre polen av brösten. Runda, släta proteser ger vanligen bra form och bröstet kan röra sig med gravitationen på ett naturligt sätt. Runda proteser brukar också kunna anpassas spontant när de läggs under muskeln, varvid bröstmuskeln ger tryck i övre kanten som ger en lättare droppform automatiskt. Många yngre vill dock ha mer volym i övre delen av brösten och runda proteser ger klart bättre resultat i de fallen. Nackdel med anatomiska implantat vid en bröstförstoring är att de kan rotera och därmed kommer fyllnaden på fel ställe och den naturliga bröstformen rubbas. Därför läggs endast texturerade anatomiska proteser in, men detta kan ej helt motverka rotationen. Valmöjlighet för andra faktorer minskar samtidigt pga detta när anatomiska proteser överväges, vilka samtidigt är något dyrare. Om bröstförstoring utförs med ett samtidigt bröstlyft ger runda proteser volym till övre delen av brösten, så att en "skidbacke profil" kan noteras även efter ett bröstlyft. Proteser vid bröstlyft ger också mer fasthet i bysten samt bättre bystform.

Vilken profil som används på protesen vid bröstförstoring brukar främst bestämmas av den bröstbredd och diameter somvi kan mäta ut innan bröstoperationen. Högre profil ger mer höjd på protesen medan diametern minskar om man ser till proteser av samma volym. Vanligen bestämmer patienten först den volym som önskas, därefter anpassar man med profilen, så att implantatet passar till just den enskilda patientens bröstform och storlek. I vissa fall då lätt häng finnes på bröstet kan en högre projektion (profil) bättre kompensera mot detta än en låg profi, genom att diametern minskas på implantatet. I enstaka fall vill patienter med större förstoring ha mer markerad ytterkant på bröstet och då anpassar man med en bredare protes (och lägre profil). Om högprofilimplantat väljs kan smala kvinnor välja en något större volym än annars och kvinnor med bred byst som väljer låga profiler kan fylla ut bysten mer med volym utan att få för mycket höjd på bysten.

PLACERING AV PROTES


Vid en bröstförstoring placeras ett implantat vanligen under bröstmuskeln (=submuskulärt vid en bröstförstoring, för att därigenom kunna täckas med mer vävnad och ge ett mer naturligt bröst. Samtidigt minskar därigenom risken för s.k kapselbildning (=kapselfibros, kapselkontraktur - ärrvävand runt protesen) drastiskt, då muskeln spontant ger "massage" till implantatet kontinuerligt. Denna placering är mer viktig ju mindre egen bröstvävnad man har för att därigenom kunna få ett naturligt och bra resultat på brösten. En mammografiundersökning kan även lättare genomföras när protesen ligger under muskeln, då den ligger i ett lager under själva bröstkörteln. Då protesen ligger skild ifrån mjölkgångarna, finns också en teoretisk fördel till minskad infektionsrisk pga minskad kontakt med bakterier inkommande från bröstvårtan. Nackdelar med denna placering är vanligen endast i samband med själva operationen, då det behövs en större operativ åtgärd att skapa en ficka under muskeln. Muskeln måste lossas från fästet i olika områden och ger därmed mer svullnad, ömhet och smärta övergående. En viss minskning av muskelkraft efter en bröstförstoring kan ses hos elitidrottare som är i behov av starka bröstmuskler.
I enstaka fall kan bröstimplantaten placeras under själva bröstvävnaden (=subglandulärt). Det gäller bl.a om man inte vill opereras i bröstmuskeln, verkligen vill ha en något mer onaturligt markerad övre kant av bröstet eller vill ha påtaglig volym i bröstet (med hylla). Denna metod passar endast för patienter som har stor volym bröstvävnad innan operationen samt om man har kraftigar lager med underhudsfett. Metoden innebär då mindre olägenheter direkt efter operationen i form av mindre svullnad, blåmärken, ömhet. Implantaten sitter mer tajt mot bröstkörteln och ändrar inte läge i samband med träning av överkroppen eller vid armlyft. Detta är dock vanligen inga stora problem för de som har bröstimplantaten under bröst muskeln.

Bröstproteserna läggs in via små öppningar i huden antingen under brösten (vanligast), i kanten av vårtgården, i axelhålan eller via naveln. Klart vanligast är fåran under bröstet (submammarfåran) där man har bäst tillgång till bröstmuskeln och kan dela den på bästa sätt med bästa kontroll. Ärret kan döljas väl längst in i vecket och blir oftast bara 3-4 cm långt, dock större ju större implantat man väljer. Ett snitt läggs i nedre kanten av vårtgården, kan dock bli väl synligt i vårtgården samtidigt som känselförändringar i vårtan/vårtgård och ev. amningspåverkan ej helt kan uteslutas. För det tredje kan ärret placeras i armhålans håriga del. Operationen blir här mer komplicerad, speciellt om silikonproteser användes samt protesen skall läggas under muskeln(koksalt proteser behöver bara litet snitt och fylles på inuti själva proteshålan). Det finns en ökad risk för infektion, eftersom bakterier alltid finns i hårsäckarna. Kan också bli svårigheter få ned proteserna tillräckligt lågt ned mot fåran under brösten samt att få bra form om bröstmuskeln måste delas påtagligt (speciellt vid större volymer).
I enstaka fall om koksaltproteser används, kan snittet placeras vid naveln. Snittet kan gömmas väl, men implantatet kan endast läggas ovanpå muskeln. Det är då relativt vanligt med vissa asymmetrier och om korrigering behövs måste man gå in via annan närmare snittväg. All dessa faktorer gör dock att vi vanligen rekommenderar snittet under bröstet som bästa val vid en bröstförstoring.


Ex. KOMPLIKATIONER -
( se faktablad om eftervård - tryck här >> )

 

Plastikhuset Plastikkirurgi Plastikoperationer Bröstförstoring Bröstprotes Släta Implantat Protes

Om Plastikhuset - Plastikoperationer - Behandlingar - Sitemap

Copyright © Plastikhuset - 2002 - 2013