Några länkar för mer information

 
 

 

 

Bröstförstoring / Operation - Eftervård

 


PLANERA/ FÖRBERED DIN BRÖSTFÖRSTORING


Vid din första kontakt inför din bröstförstoring kommer vi att kontrollera din hälsa. Tala om för oss om du röker, om du tar några mediciner, vitaminer eller andra droger och vår plastikkirurg kommer att förklara vilken kirurgisk metod som är mest lämpad för dig, baserad på Din kroppskonstitution samt bröstform. Om dina bröst är hängiga, rekommenderar vi vanligen en kombinerad bröstlyftning och bröstprotesoperation.
Var noga med att diskutera ALLA Dina frågor med vår plastikkirurg, för att beskriva de olika alternativen, riskerna och begränsningarna. Vi går igenom de olika protestyperna samt Du får prova med olika provproteser i BH:n för att sedan i lugn och ro hemma bestämma Dig för storlek och typ av bröstimplantat.

Inför bröstoperationen får Du instruktioner om vad Du får äta och dricka, Du skall helst undvika rökning 2 veckor före och 2-3 veckor efter operationen. Du får med Dig vår broschyr ”Inför Operationen”, där du kan läsa om Dina förberedelser. Operationen utförs på sjukhus i Linköping i moderna, välutrustade operationslokaler.

OPERATION/ EFTERVÅRD

Bröstförstoring utförs i narkos och vald metod att sätta in och positionera ditt implantat beror på din anatomi och vår plastikikirurgs rekommendationer. Vi strävar alltid efter att göra de kvarvarande ärren så osynliga som möjligt. Implantatet centreras sedan under dina bröst vårtor. Placering bakom muskeln, minskar risk för att implantatet kan kännas via skinnet och minskar risk för ärrkapsel runt implantatet samt underlättar mammografi. Dock kommer det att vara mer smärtsamt för några dagar efter ingreppet än vid placering direkt under bröstvävnaden.

De första dagarna spänner bröstet helt förklarligt rejäl främst pga svullnad och de flesta opererade kan känna tryck mot bröstkorg samt spänning i vävnaden under 3-4 dagar, men detta avtar sedan raskt. Du bör under de första veckorna efter operationen inte lyfta, varför 1-2 veckors ledighet/ sjukskrivning oftabehövs efter en bröstförstoring. Du kan vara trött och tagen under några dagar efter ditt ingrepp, men kan vara uppe och gå promenader inom 24 till 48 timmar. Det mesta av din smärta kan regleras med smärtlindrande mediciner, som vi utskriver.

Det är viktigt att betona att det inte går att "trolla" med bysten enbart genom att lägga in en protes vid en bröstförstoring. Den form och modell brösten hade före operationen påverkar starkt utseendet efter operationen!
Är vårtgårdarna lätt riktade åt något håll före operationen, blir de mer utåtriktade efteråt. Om bröstvårtorna sitter på lite olika höjd, så kommer de troligen att sitta än mer olika efter operationen (se ovan).
Stickningar i brösten försvinner inom 1-3 veckor, en brännande känsla finns i dina bröstvårtor ca. två veckor. Lätta blånader över brösten försvinner sakta under 1-2 veckor, men svullnaden i bröstet kommer att ta tre till fem veckor för att försvinna helt. Dina bröst kommer förmodligen att bli känsliga vid direkt beröring i två till fyra veckor, så du bör undvika mycket nära fysisk kontakt tidigt efter bröstoperationen. Under de första 2 veckorna skall du inte massera brösten!
Inom några dagar efter bröstförstoring, tages förbandskompresserna bort, och du får bära en BH. Du skall använda den enligt de rekommendationer som vi ger. Stygn kontrolleras efter ca 10-14 dagar, vid detta besök kommer också instruktioner att ges för egen tejpning av ärren etc.

Motion och träning kan påbörjas efter 4-6 veckor efter en bröstförstoring. Följ vår plastikkirurgs råd och fråga gärna om specifika detaljer. När dina bröst inte längre känns ömma är brösten inte så känsliga för beröring, vanligtvis två till fyra veckor efter operationen. Dina ärr kommer att bli fasta och röda i minst sex veckor. Därefter kommer de att sakta förbättras och ändras under några månader. Efter minst 6 månader börjar dina ärr att förändras till små vita streck, men försvinner aldrig helt.


NYTT UTSEENDE

De flesta kvinnor blir mycket nöjda med resultatet av sin bröstförstoring, när de lärt sig uppskatta sitt nya fräscha utseende. Dina beslut att utföra en bröstförstoring är dock ett stort personligt beslut, där någon annan inte kan bestämma åt Dig. Ha realistiska förväntningar, var ordentligt informerad om ingreppet och eftervården och Du kommer att bli helt belåten!


KOMPLIKATIONER

Komplikationer är mycket ovanliga efter en bröstförstoring, men inbegriper bl.a infektioner och blödningar. Dessa uppstår vanligen första dagarna efter operationen och kan i sämsta fall innebära att man måste gå in igen och ta bort implantaten eller den blodansamling som finns runt implantaten. Alla patienter ges antibiotika vid och efter bröstförstoring, men uppstår infekrion kan man behöva ta bort dina implantat under en tid (3-6 månader) innan de kan läggas tillbaka igen.
En annan komplikationen som många hört talas om vid bröstförstoring är kapselkontraktur- kapselbildning runt implantatet, vilket innebär att den bindvävskapsel, som alltid bildas kring protesen, blir för stram. Det leder till ett hårt, onaturligt, ömmande bröst. Det senare är ovanligt med moderna proteser och kan ses hos ca 3-5% av alla opererade patienter. Tillståndet är ofarligt men besvärande om det inträffar och det kan bli nödvändigt att i narkos gå in och avlägsna kapseln.
Det finns även risk för känselbortfall, antingen i brösthuden eller i vårtgårdarna. Denna komplikation beror vanligen på svullnaden i samband med operationen och är därför vanligen övergående, i enstaka fall kan den dock bli permanent, men man bör vänta minst 1 år innan man med säkerhet kan ställa den diagnosen.

Många undrar hur en graviditet kan påverka efter en bröstförstoring. Förändringar som följer på en graviditet är främst i form av volymsökning av brösten, vilket kan påverka resultaten om huden därefter inte kan dra ihop sig som förväntat eller om bröstvävnaden spontant förändras i form eller till volym. Det är bra att diskutera dessa faktorer med sin plastikkirurg. En bröstprotesoperation påverkar normalt inte amningen och innebär ingen risk för barnet vid en graviditet.

Ojämnheter och indragningar i brösthuden (=rippling) kan också vara en vanlig orsak om patieneten är blir helt nöjd med sin bröstförstoring. Dessa uppstår främst vid användandet av texturerarde implantat, då de fäster extra hårt mot vävnaden runt om och även klart vanligast om implantaten har lagts ovanpå muskeln, direkt under bröstvävnaden och om patienten har tunn hud utan större mängd underhudsfett. Att använda släta implantat, kan påtagligt minska denna risk.

Vid all läkning i huden bildas ärr. Alla människor har olika förutsättningar när det gäller ärrläkning ex. genetiskt, via hudfärg eller pga ålder. En del läker med tunna fina, knappt synliga, ärr medans andra har problem med kraftig ärrbildning. Pga detta är det svårt att i förväg säkert förutsäga hur just Dina ärr kommer att se ut. Vi gör dock alltid allt som är möjligt för att begränsa ärrbildningen, vi lägger mkt tid på att sy ihop snittet samt du får bl.a tejpa ärren under flera månader efter operationen.

Bröstproteser kan läcka eller brista i sämsta fall. Det kan bero på olyckor, kraftiga påfrestningar eller helt spontant. Tillverkaren ersätter vanligen en sprucken protes med en ny utan extra kostnad.
Om en protes med saltlösning brister så märks det genom att bröstet sjunker ihop under några timmar eller dygn. Vätskan är ofarlig för kroppen. Om ett implantat med silikon-gel går sönder behöver detta inte ge några direkta symptom. Om gelen läcker ut ligger den kvar inom den bindvävskapsel som finns runt implantatet, Detta kan dock ge ärrbildning och knölighet och då måste ett kirurgiskt ingrepp utföras för att lossa ärrbildningen. Det kan vara svårt att diagnostisera läckage så det kan vara bra att låta oss ta en kontroll vid minsta tvekan eller som rutin med några års mellanrum.

<Bilder före-efter bröstförstoring>

 

Plastikhuset Plastikkirurgi Plastikoperationer Bröstförstoring Bröstprotes Eftervård

Om Plastikhuset - Plastikoperationer - Behandlingar - Sitemap

Copyright © Plastikhuset - 2002 - 2013