Några länkar för mer information

 

 

 

Fettinjektion


Under livets gång har underhudsfettet i ansiktet en viss tendens att minska i omfattning och ge ansiktet i smalt och oattraktivt utseende. Från barn- och ungdomstidens väl formade runda ansiktskonturer utvecklas ett mer kantigt ansikte när vi åldras. Viktsnedgång, rökning och solning är andra faktorer som påverkar ansiktets utseende i negativ riktning.

I vissa fall kan då ett välvalt transplantat av kroppseget fett återskapa en del av det förlorade ungdomliga ansiktsutrycket.
I ansiktet kan en fett-transplantation förbättra konturerna i kinder, tinning, ögonbryn, fylla veck mellan näsan och munnen eller läpparna.
I vissa fall förmår en kompletterande fett-transplantation förbättra det kosmetiska resultatet efter en bröstrekonstruktion på grund av cancer. Konturdefekter efter trauma, medfödda eller förvärvade ansiktsasymmetrier kan ibland behandlas fördelaktigt med denna teknik.

Det kroppsegna fettet tas vanligen från magens framsida, flank eller lår/ insida på knät med en specialtillverkad kanyl. Fettet renas därefter noggrant och injiceras med en annan specialtillverkad kanyl till de områden som önskas. Tanken är att de transplanterade fettcellerna skall integreras och växa fast till vävnaden på den nya platsen och på detta sätt förbättra och förstora de insjukna konturerna. Denna operation genomförs i en kort narkos eller lokalbedövning vid små ingrepp. Inga stygn behöver tas bort i efterförloppet.

Man brukar kunna gå hem i sällskap med en anhörig eller vän några timmar efter operationen. Rehabiliteringstiden uppgår till några dagar tills svullnaden och eventuella blåmärken har lagt sig. De första dagarna efter ingreppet kan det kännas lite spänt i området där fettet har transplanterats. De första 2 veckorna efter operationen rekommenderas att undvika massage och solning i de transplanterade regionerna.

Skillnaden direkt efter operationen mot situationen innan är påtaglig. I ett längre perspektiv beror dock resultatet på hur bra det transplanterade fettet läker in på plats. Inläkningsförmågan är beroende på de lokala förutsättningarna. Man räknar med att ca 50 % av den transplanterade fettmängden resorberas av kroppen inom de första 6 månaderna efter operationen. Därför gör man en viss överfyllning av området vid operationen och i många fall krävs en eller två kompletterande transplantationer för att uppnå ett tillfredsställande resultat. Patienter som röker har en klart sämre förutsättning för ett gott långtidsresultat då en större mängd av det transplanterade fett försvinner spontant efter operationen beroende på nedsatt blodcirkulation och därför är rökstopp viktigt vid denna operation.

Plastikhuset Plastikkirurgi Fettinjektion

Copyright © Plastikhuset - 2002 - 2013