Allmänt om operationer på Plastikhuset

 


Plastikhuset har kvalitetsgodkänd verksamhet via Socialstyrelsen. Större operationer sker på sjukhus i Linköping med allra bästa operationssalar, vård och teknisk utrustning. Plastikhuset har egen operationssal i anslutning till mottagningen (för mindre ingrepp i lokalbedövning). Vi har normalt ca 2-5 veckors väntetid för operation i narkos och ca 2-4 veckors väntetid för operation i lokalbedövning. Våra humana priser uppskattas dessutom av våra kunder.

Vi utför ca 300 operationer/ år där mer än 50% av dessa är bröstförstoringar, bröstlyft eller andra bröstoperationer samt fettsugningar.

Patientnöjdheten mäts regelbundet och ligger på mer än 95%. Komplikationer är extremt ovanliga och de flesta patienter uttrycker spontant att eftervården gick klart mycket lättare än förväntat. Detta beror på den minutiösa ambitionen att göra det bästa för Dig som patient genom hela vårdkedjan.

OPERATIONER - fakta och bilder
Via snabblänkar till vänster, kan du läsa mer om de vanligaste plastikoperationer / estetiska operationer vi utför. Förutom detta utförs ett flertal olika åtgärder som är specifika för individuella patienter - Hör av dig i varje specifikt fall för råd och vidare bedömning. På de flesta åtgärdssidor finns också länk till annan sida med exempel på före-efter bilder av patienter behandlade vid Plastikhuset. Vid en konsultation kan vi visa ytterligare bilder som kan ligger så nära dina förutsättningar som möjligt och därmed kunna ge dig välanpassad information och ingående fakta angående just Din operation och förväntan på resultat. Vi skickar alltid med informationsmaterial vid mottagningsbesöket så att Du i lugn och ro kan förbereda dig inför operation/eftervård för att på så sätt erhålla bästa resultat och kunna göra ett tryggt val. I de fall vi inte utför önskad operation kan vi i vissa fall rekommendera annan välrenommerad plastikkirurg.

Efter varje operation ger vi dig trygghet i form av täta telefonkontroller samt återbesök och möjlighet att höra av dig till oss för minsta lilla fråga. Du träffar alltid Din ordinarie läkare vid kontakter eller nya bedömningar. Vi garanterar att Du skall bli så nöjd som det går med operationen och resultat efter de förutsättningar som fanns före operation. Vid komplikation som inträffar inom 3månader efter operation, sker åtgärd utan kostnad. Därefter kan ev. korrigering medföra en viss, dock reducerad kostnad, om du önskar ytterligare förbättring. Allt beroende på de resultat och förväntningar som kunnat bedömas vid konsultationen.

Välkommen till oss på Plastikhuset !

 

Plastikhuset Plastikkirurgi Plastikkirurg Estetiska Operationer

Om Plastikhuset - Plastikoperationer - Behandlingar - Sitemap

Copyright © Plastikhuset - 2002 - 2015

 

 

 

 

Vårdöverenskommelse