Ärrkorrigering - Ärrplastik


Ärr uppstår alltid efter skador i huden efter operationer, olyckor, sjukdomar eller olyckshändelser. Människan kan efter födseln inte reparera skadad hud på annat sätt än genom ärrbildningsprocessen, vilken på ett snabbt sätt läker huden och skyddar kroppen, men för ögat blir tyvärr resultatet kosmetiskt och ofta funktionellt dåligt.

Många olika faktorer spelar in och avgör om ett ärr blir mer eller mindre "fult". Ju yngre vi är desto högre ärraktivitet har kroppen. Typ och färg på huden spelar också roll där mörkhyade har lättare att bilda stora svulstiga ärr medan ljushyade individer lättare bildar tunna,fina och diskreta ärr. Stramhet i huden där ärret sitter påverkar också och ger vanligen upphov till mer vulstiga, utdragna ärr.

En plastikkirurg kan oftast på olika sätt förbättra utseendet av ett fult ärr men det är viktigt att komma ihåg att man med dagens tekniker inte helt kan återskapa ett osynligt ärr. Tillsammans med patienten måste man diskutera igenom problemet och komma fram till vad i ärret som stör mest. Det finns både kirurgiska samt icke-kirurgiska behandlingsmetoder att använda för att förbättra ärret.

Plastikhuset har en mycket stor erfarenhet från komplicerade ärrkorrektioner exempelvis vid brännskador och kan därför hjälpa till och ge dig ett välgrundat val av behandling samt ge dig realistiska förväntningar på resultatet. Operationen kan i vissa fall vara ett litet ingrepp i lokalbedövning, i andra fall större åtgärder som kräver narkos. Vid en konsultation får du noggrann information om hela behandlingsåtgärden, som vi rekommenderar.

 

Plastikhuset Plastikkirurgi Ärr Ärrkorrigering Ärrplastik

Om Plastikhuset - Plastikoperationer - Behandlingar - Sitemap

Copyright © Plastikhuset - 2002 - 2013