Länkar

 

 

Plastikhusets garanti-åtagande


Vårdöverenskommelse i samband med slutlig bokning av operation

Ett avvägande mellan den fördel som går att vinna och de risker som alla operationer innebär, måste alltid göras, såväl av läkaren som av patienten. Härvid kan bilder av andra patienters resultat underlätta för Dig att förstå vad som kan och inte kan uppnås och kirurgens förklaringar ytterligare klargöra. Men ingen är riktigt den andre lik och någon garanti för ett precis likadant resultat som på en bild eller ett förväntat resultat kan aldrig lämnas. De icke helt undvikbara komplikationer som finns kan dessutom resultera i både försämringar i tillståndet och långvarigt lidande! Inget beslut om en operation skall därför fattas lättvindigt utan först efter noggrant övervägande!

Gällande överenskommelse för patient vid godkännande av:

BRÖSTOPERATION

Patient intygar härmed att Plastikhuset AB genom dr. Pär Danielsson har givit noggrann och allsidig information om själva operationen och dess påverkan på kropp, de biverkningar samt risker/komplikationer som är förenade med behandling, liksom alternativa behandlingar. Patient har även fått information om de förväntningar inklusive de begränsningar som finns efter behandlingen samt resultatet efter operationen.

Patient har samtidigt fått information om att det inte går att garantera eller gardera sig helt och hållet emot okontrollerbara biologiska faktorer såsom sårläkningsproblem, läkning som påverkar implantat, inläggs placering, blodansamlingar, infektion och ärrbildning. Detta är faktorer som vi som kirurger inte kan påverka fullt ut och detta kan därför leda till ett icke önskat resultat patienten.

Det är alltså svårt att före en operation uttala sig om resultatet av ingreppet eftersom själva operationen bara är en del av förloppet. Kroppens reaktion på operation, rökning samt aktiviteter och sunt leverne m.m påverkar läkning samt resultat.
Man skall också vara klar över att ett perfekt bröst inte ens åstadkommes av naturen. Vi kan därför INTE lämna några garantier för ett visst exakt resultat.

Under tre (3) månader efter en operation står Plastikhuset kostnadsfritt för åtgärdande av ev. komplikation eller oförväntad biverkan som under den tiden uppkommit och behöver åtgärdas kirurgiskt. Patient skall ha påvisat problemet inom denna tid (3 mån from operation) för att kunna erhålla denna garanti. När mer än 3 månader gått påverkar faktorer utanför kirurgens ansvarstagande ofta resultatet och därför gäller efter 3 månader ej kostnadsfritt garantiåtagande.

Patient som dock upplever ett icke önskat resultat efter 3 månader och har önskemål om ytterligare förbättring med ytterligare behandling /kirurgi i någon form, får denna utförd av Plastikhuset, men då mot en viss kostnad (narkoskostnad + viss ytterligare reducerad kostnad). Plastikhuset har även en patientförsäkring där patient kan ansöka om ersättning vid oväntade komplikationer.

Plastikhuset tar ej ansvar för eller kan garantera att planerad protes (protesvolym) kan ge eller kommer att ge exakt volym- eller lägessymmetri i bysten eller ge en bestämd förväntad kupstorlek. Om en patient önskar förbättring med större eller annan volym, utföres denna åtgärd mot en reducerad kostnad (gäller under 1 år efter operation). Garantier på Mentors proteser gäller separat och handhas via Mentors återförsäljare (Promeduc Surgical AB). Plastikhuset avskriver sig allt ansvar för att genomföra operationer eller ge ekonomisk ersättning för framtida rupturer på proteser, oberoende av orsak till ruptur.

Vid bröstlyft är hudens elasticitet vanligen nedsatt och som patient måste man vara medveten om att ungdomsbröst ej kan återskapas vid ett lyft. Kostnadsfria korrigeringar utförs endast vid påtagliga återfall med hängbyst. Andra mindre korrigeringar utförs mot våra egenkostnader.

Patient medger också att om avbokning från patientens sida sker mindre än tio dagar före inbokad åtgärd, kommer 15% av debiterad åtgärdskostnad att tas ut, såvida inte sjukdom kan styrkas med läkarintyg (Ev. sjukdom måste styrkas med sjukintyg /arbetsgivarintyg för att gälla).

- - - - - -

Alla operationer medför risk för komplikationer, nedan nämnda har vi påtalat vid besök och undersökning och skall därför patient vara medveten om:

De mer allmänna är:

 • Sårinfektioner -sårläkningsproblem
 • Blödning i operationsområdet efter avslutad op.
 • Ärrbildningar i hud och underhudsvävnad
 • Blodpropp
 • Lunginflammation
 • Åderinflammation
 • Sövningskomplikationer

Specifikt vid bröstoperation kan man också få:

 • Hud-/ vårt-/vårtgårdsskada
 • Protesutstötning
 • Bildande av hård bindvävskapsel runt protes
 • Svullnad i arm
 • Smärtor i bröstkorgen
 • Otillfredsställande bröstform eller protesläge
 • Fel färg och placering på bröstvårta, ärr och vårtgård
 • Ändrad känsel i operationsområden
 • Hudbristningar, tendens till brösthäng

 

 

Plastikhuset Plastikkirurgi Plastikoperationer Bröstförstoring Bröstprotes Eftervård

Om Plastikhuset - Plastikoperationer - Behandlingar - Sitemap

Copyright © Plastikhuset - 2002 - 2015